పద్మ మోహన్ 5

By | July 20, 2019

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 5 ఆ రోజు సాయంత్రం వాడు నేను బయటికి వెళుతున్నాను త్వరగానే చేస్తానని చెప్పి వెళ్ళాడు కానీ అర్ధరాత్రి 12 అయినా కూడా తిరిగి రాలేదు నేనుఆంటీ దగ్గరికి ఏడుస్తూ వెళ్లాను ఏమైంది అని అడిగింది తను త్వరగా వస్తానని చెప్పాడు కానీ 12 అయినా రాలేదని ఏడుస్తూ చెప్పాను…

ఆలా ఆ రోజు రాత్రి మొత్తం ఎదురుచూశాము కానీ వాడు రాలేదు తెల్లవారుజామున ఆంటీ మళ్ళీ నన్ను మీది ఏ ఊరు ,,,,ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు….. మీరు ఇప్పటి నుంచి ప్రేమించుకుంటున్నారని వివరాలు మొత్తం అడిగింది నేను ఆంటీ కి అన్ని వివరంగా చెప్పాను..

ఆంటీ కొంచెం సేపు ఆలోచించి నువ్వు వాడి దగ్గర డబ్బులు 200000 ఉండటం చూసావా అని అడిగింది నేను లేదు అని చెప్పాను మరి నీ బంగారం ఎక్కడ ఉంది అని అడిగింది నేను ఆ బంగారం తనకు ఇచ్చాను అని చెప్పాను.

ఎందుక ఆంటీ బంగారం గురించి అడిగారుని అడిగాను ఇంకేముంది నీ బంగారం తో పారిపోయాడు.. నిన్ను మోసం చేశాడునిన్ను వాడుకొని వదిలేసాడు అని చెప్పింది..

ఆ సమయంలో నేను ఎంత తప్పు చేశాను నాకు అర్థమయ్యింది నాకన్నా వాళ్లను వదిలి పెట్టి వచ్చేసాను ఇప్పుడు నాకు దిక్కు ఎవరు అంటూ ఏడుస్తూ ఉన్నాను …

అలా రెండు రోజులు అన్నం కూడా తినలేదు నా ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించింది ఆంటీ ఏమి పెట్టినా నేను తినలేదు నేను బెంగతో ఉండటం చూసి ఆంటీ డాక్టర్ ని తీసుకు వచ్చింది…
అలా రెండు రోజులు నన్ను డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకు వెళ్లి నన్ను మళ్ళీ మామూలు మనిషిని చేసింది తర్వాత రోజు నన్ను ఆంటీ కి దగ్గరగా కూర్చొని నువ్వు ఇప్పుడు బాధపడి ఏమి లాభం లేదు మీ వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్లి పో అని చెప్పింది నేను మా వాళ్ల దగ్గరికి ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఇంత జరిగాక అని చెప్పాను…

మరి నువ్వు ఇప్పుడు ఎలా బతుకుతావు అని ఆంటీ అడిగింది..

నువ్వు నెల నెల నాకు రెండు వేల రూపాయలే కట్టాలి ఎలా ఉంటావు ఎక్కడ ఉంటావు అని అడిగింది నీకు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని ప్రశ్నించింది..

నేను రెండు చేతులు జోడించి ఆంటీ ………!!! ఒక్క రెండు నెలలు నన్ను ఇక్కడ ఉండనివ్వండి ఏదో ఒక పని చేసుకొని నీకు నేను బతుకుతాను నన్ను ఇక్కడి నుంచి మాత్రం పంపించొద్దు అని రెండు చేతులతో పట్టుకొని జోడించి ఆంటీ కాళ్ల మీద పడి లేచాను ఏడ్చాను..
ఆంటీ వెంటనే జరిగి నన్ను పైకి లేపింది ఆంటీ కళ్లల్లో నీళ్లు తిరిగాయి..

అలా నెల రోజులు గడిచాక ఆంటీ తో నాకు ఏమైనా పని చూపించమని అడిగాను …
ఇక్కడ అన్ని పొలం పనులు మాత్రమే ఉంటాయి నువ్వు చేయలేవు అని ఆంటీ చెప్పింది..మరి నా పరిస్థితి ఏమిటి ఆంటీ అని అడిగాను..
ఆంటీ మాత్రం ఏమీ మాట్లాడలేదు మళ్లీ మరుసటి రోజు ఆంటీ మరి మీరు ఎలా బ్రతుకుతున్నారు… మీరు ఏ పని చేస్తారు అని అడిగాను..

ఆంటీ చాలా సేపటివరకు మాట్లాడలేదు నేను మళ్ళీ చెప్పండి ఆంటీ అని అడిగాను..

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *