నెల కు ఒక రోజు 40

By | March 24, 2020

telugu sex stories నెల కు ఒక రోజు 40 నిన్నటిదాకా మేడం మేడం అని పిలిచేవాడు నిన్న  ఒక్కరోజులో వాడికి లొంగిపోయో సరికి నా పరిస్థితి ఇలా ఉంది అనుకుంటూ వాడితో
హ. … సారే ….స్వామి ….సారే తప్పుతుందా మీరు నన్ను ఉంచుకున్నారు నేను మీ లంజాను ఏం చేస్తాం తమరి మోడ్డ కోసం ఎం చెప్పిన చెయ్యాల్సిందే   అంటూ వాడి మోడ్డ కోసం ఎంతా గా పరితపించి పోతున్నాంనో చూపిస్తూ జిగట  జిగటగా నా పూకు రసాలతో తడిసిన వాడి మొడ్డని అమాంతం నోటిలోకి తీసుకోని మోడ్డ గుండు వరకూ చీకుతూ వగరూ వగరూ నా పూ రసాలు చప్పరిస్తూ వాడి తొడల మీద చేతులు వేస
ఏం మోడ్డ పూర్తిగా నోట్లోకి తీసుకోవే బాగా చక్కగా చీకు అంటూ తల వెనుక చేతులు వేసి నడుమును కాస్తా ముందుకు నెడుతూ

అసలే వాడి బారు మోడ్డ బలుపు’నా పూకు రసాలతో తడిసి ఉంది సర్రున నా నాలుక పైన జారిపోతూ గొంతు దాటింది
అదే ఊపులో వాడు నోట్లో మోడ్డ ఆడించుకుంటున్నాడు
వాడి మొడ్డని పూకులోతుల్లోకి భరించడమే కష్టం అలాంటిది నా చిన్ని నోరు ఎలా తట్టుకుంటుంది అది గట్టిగా గొంతు దాకా ఊపిరి అందడమే కష్టంగా ఉంది నాకు
వాడి మోడ్డ వల్లా

ఒడ్డున పడ్డ చేప  లాగ గిలగిలడుతూ నోట్లో వాడి మోడ్డ పోట్లు భరిస్తూ ఉన్నా

వాడు చివరిగా బాగా గట్టిగా నోటి లొపలిదాకా అదిమి కొన్ని క్షణాలు అలా ఉంచి బయటికి తీసాడు వాడి మోడ్డని

నేను తల దించి నేల వైపు చూస్తూ పోల మారి దగ్గుతూ
ఏడుస్తూ చంపేస్తావారా నన్ను  అంటూ ఎంత అపుకున్న ఆగక వస్తున్నా కన్నిటిని తుడుచుకుంటూ ఏడుపు గొంతు  స్వరంతో దీనంగా నేల చూపులు చూస్తూ

వాడు ఒక సారి నీ చేతులు చూడవే ఎక్కడా ఉన్నాయో అన్నాడు

ఇంతా చేసిన వాడి రాక్షస మోడ్డ ను మాత్రం నా చేతులు విడువలేదు లేదు నా రెండు చేతులు మోడ్డ వెనుక వట్టల పైన పట్టుకోనీ ఉన్నాయి

చెప్పాను కదే నా మోడ్డకు నువ్వు బానిసవాని నేను ఎంతా చేసిన ఏం చేసినా ఎలా చేసినా నీకు ఇష్టంమేనే దా వచ్చి చక్కగా కుడువు అంటూ వాడి మోడ్డకి అంటినా నా పూకు రసాలతో కలిసిన

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *